Визија

Прогресивна и витална рурална Македонија со инклузивна и ангажирана заедница, каде што, водени од принципот на одржливост, нејзините социјални, културни, природни и економски богатства се искористуваат за остварување поголем квалитет на животот за сите

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook