Rdn Projects

Southeast Europe Rural Development Platform

Southeast Europe Rural Development Platform

Project Background Platform objectives: Cooperation and networking of CSOs with knowledge and experience in order to jointly help rural development of South East Europe. Platform encourages balanced development of rural areas and thus influenced the improvement of the quality of life in South East Europe. Platform methods:

Прочитај повеќе

National Committee for Family Farming

National Committee for Family Farming

Project Background Partners: Association Community Development Institute; Rural Development Network of the Republic of Macedonia; Federation of farmers of the Republic of Macedonia. Donor: World Rural Forum The Project implementation period will be 12 months, from the 01 of October 2016 and the 30 of September 2017.

Прочитај повеќе

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ
НАСТАНИ РАБОТИЛНИЦИ ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА ВИДЕО ПОД-ГРАНТИРАЊЕ Основни податоци за проектот Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите од руралните средини и граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија да придонесат во демократските процеси на владеење вклучувајќи ги сите засегнати страни како и поттикнувањеПрочитај повеќе

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Општа цел на проектот е да се зголеми влијанието на руралните ГО и нивното учество во развојот на јавните политики и процеси на донесување одлуки.

Прочитај повеќе

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области
НАСТАНИ РАБОТИЛНИЦИ ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА ВИДЕО ПОД-ГРАНТИРАЊЕ Општо за проектот Овој четиригодишен проект, почнувајќи од декември 2015 година, го спроведуваат 9 партнери од Балканот и Турција и две земји на ЕУ: Мрежа за рурален развој во БиХ, Мрежа на организации за рурален развој на Косово, Мрежа за рураленПрочитај повеќе

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project
Project Background The five-year, $1.68 million, Adaptation to Climate Change in Agriculture project, implemented by Rural Development Network, began in April 2012. The project introduced pioneering steps to address climate change adaptation issues in the agricultural sector. The project focused on implementation of measures in the MediterraneanПрочитај повеќе

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook