Rdn Projects

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ
НАСТАНИ РАБОТИЛНИЦИ ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА ВИДЕО ПОД-ГРАНТИРАЊЕ Основни податоци за проектот Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите од руралните средини и граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија да придонесат во демократските процеси на владеење вклучувајќи ги сите засегнати страни како и поттикнувањеПрочитај повеќе

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Општа цел на проектот е да се зголеми влијанието на руралните ГО и нивното учество во развојот на јавните политики и процеси на донесување одлуки.

Прочитај повеќе

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области
НАСТАНИ РАБОТИЛНИЦИ ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА ВИДЕО ПОД-ГРАНТИРАЊЕ Општо за проектот Овој четиригодишен проект, почнувајќи од декември 2015 година, го спроведуваат 9 партнери од Балканот и Турција и две земји на ЕУ: Мрежа за рурален развој во БиХ, Мрежа на организации за рурален развој на Косово, Мрежа за рураленПрочитај повеќе

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project
Project Background The five-year, $1.68 million, Adaptation to Climate Change in Agriculture project, implemented by Rural Development Network, began in April 2012. The project introduced pioneering steps to address climate change adaptation issues in the agricultural sector. The project focused on implementation of measures in the MediterraneanПрочитај повеќе

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook