Archive for the Публикации Category

Објавен извештај од патувачката работилница „Зајакнување на чинителите во руралниот развој во Западен Балкан“

Објавен извештај од патувачката работилница  „Зајакнување на чинителите во руралниот развој во Западен Балкан“

Настанот, кој се одржа во периодот од 31 март до 2 април 2014 год, беше заеднички инициран од Постојаната работна група за рурален развој во Југоисточна Европа и ПРЕПАРЕ партнерството на рурална Европа, со поддршка од TAIEX (Инструмент за техничка поддршка и размена на информации) и мрежите за рурален развој на Република Македонија, Србија и Црна Гора.

Read more

Публикација – водич за ЛЕАДЕР пристап

Водич за ЛЕАДЕР пристап

Read more

Организации, институции и проекти за Рурален Развој

Организации, институции и проекти за Рурален Развој

Read more

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO

Мапа

Контакт


Адреса:

ѕл, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook