Archive for the Членови Category

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИ ,,МАТИЦА” – СТРУГА

Назив на организацијата ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИ ,,МАТИЦА” – СТРУГА Адреса с.Корошишта, Струга Одговорно лице иточен назив на функција Шефит Шемшедини, Преседател Телефон Мобилен телефон 070630895 e-mail на организацијата nderim_sh_25@hotmail.com Web страна на организацијата Број на лица кои активно работат во/за организацијата 32 Кратко резиме на организацијата (визија,

Прочитај повеќе

Здружение за едукација на деца и млади СЛОЖУВАЛКА

Назив на организацијата Здружение за едукација на деца и млади СЛОЖУВАЛКА Адреса Ул. Ѓорги Стамов бр.04, 1480 Гевгелија Одговорно лице иточен назив на функција Стамкова МагдаленаПретседател Телефон / Мобилен телефон 078 258 854 e-mail на организацијата info@slozuvalka.org.mk Web страна на организацијата www.slozuvalka.org.mk Број на лица кои активно

Прочитај повеќе

ЗЗУЖС ЕКО ЛОГИК -Скопје

Назив на организацијата ЗЗУЖС ЕКО ЛОГИК – Скопје Адреса Бул. Митрополит Т. Гологанов 72/1/2, Скопје Одговорно лице иточен назив на функција Никола Нешкоски, инж. Жив. Средина / еко менаџерПретседател / Лице за застапување Телефон (Поради менување на локацијата телефонски број ќе ви биде доставен дополнително, на почеток

Прочитај повеќе

Организација на жени „Визија“

Назив на организацијата ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ВИЗИЈА КАВАДАРЦИ Адреса УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.55, 1430 КАВАДАРЦИ Одговорно лице иточен назив на функција ЈОАНА КОЦЕВА ,ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Телефон 043/520-865 Мобилен телефон 071/259-070 e-mail на организацијата ozvizijakavadarci@yahoo.com Web страна на организацијата Број на лица кои активно работат во/за организацијата 7

Прочитај повеќе

Центар за одржливо земјоделство и рурален развој – ЦЕСАРД

Назив на организацијата Центар за одржливо земјоделство и рурален развој ЦЕСАРД Официјално лого на организацијата   Адреса   Ул.101, Бр.б.б., с. Шипковица, Тетово Одговорно лице   Арбен Халили Тел. Мобилен тел. 070.482 – 517 e-mail на организацијата cesard_te@hotmail.com Web страна на организацијата Број на членови на организацијата

Прочитај повеќе

Рурал Инвест – Струга

Рурал Инвест – Струга

Прочитај повеќе

„Езерка“ – Струга

Назив на организацијата Здружение за еднакви можности “ЕЗЕРКА” – Струга Официјално лого на организацијата “ЕЗЕРКА” Адреса Градски пазар на кат бб Струга Одговорно лице Драгица Павлеска Попоска Тел. 046/780-656 Мобилен тел. 070/536-592 e-mail на организацијата ezerka.struga@yahoo.com Web страна на организацијата www.ezerkastruga.com Број на членови на организацијата 600

Прочитај повеќе

„Хорти-Еко“ – Струмица

„Хорти-Еко“ – Струмица

Прочитај повеќе

„Живинар“ – Прилеп

Назив на организацијата Zdruzenie na Grajgani Zivinar Официјално лого на организацијата Адреса Ul Spase Temelkoski br 7 Одговорно лице Bogeska Gorica Тел. 078 390 159 Мобилен тел. e-mail на организацијата zivinar@yahoo.com Web страна на организацијата Број на членови на организацијата 20 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели

Прочитај повеќе

Рурал Визија – Битола

Назив на организацијата РУРАЛ ВИЗИЈА Адреса Ул Митре Врчковски Бр.27 7000 Битола Одговорно лице Магдалена Јошевска Тел. Мобилен тел. 076/57 07 90 e-mail на организацијата Rural_vizija@yahoo.com Web страна на организацијата Број на членови на организацијата 10 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружение за промоција

Прочитај повеќе

Институт за развој на заедницата

Назив на организацијата Институт за развој на заедницата Адреса Ул. Љубо Божиновски – Пиш бр.82 Тетово , 1200 Р.Македонија Одговорно лице Сретен Коцески Тел. +389 44 340 677 Мобилен тел. +389 70 250 286 e-mail на организацијата info@irz.org.mk Web страна на организацијата www.irz.org.mk Број на членови на

Прочитај повеќе

Локална акциона група – Кочани

Назив на организацијата Здружение за економски развој-Локална акциона група-Кочани Официјално лого на организацијата ЗПЕР-ЛАГ-Кочани Адреса Раде Кратовче бр.1, Кочани Одговорно лице Марија Георгиева Тел. // Мобилен тел. 078/313-210 e-mail на организацијата lagkocani@gmail.com Web страна на организацијата // Број на членови на организацијата 13 Кратко резиме на организацијата(визија,

Прочитај повеќе

Чиста вода-Здрава храна- Дебар

Чиста вода-Здрава храна- Дебар

Прочитај повеќе

Моја Фарма

Назив на организацијата Здружение на жени фармери ,,МОЈА ФАРМА,, Гостивар Официјално лого на организацијата Адреса Ул. Беличица, бр.123 1230 Гостивар Одговорно лице Живка Ѓурчиновска Тел. 042/221195 Мобилен тел. 077/524292 e-mail на организацијата zdruzeniemojafarma@hotmail.com Web страна на организацијата нема Број на членови на организацијата 14 Кратко резиме на

Прочитај повеќе

Козјачија во срцето

Козјачија во срцето

Прочитај повеќе

ЕКО-ГАРД

ЕКО-ГАРД

Прочитај повеќе

Креативен Центар Рурбанкулт

Креативен Центар Рурбанкулт

Прочитај повеќе

Земјоделско здружение „Македонска Јагода“

Земјоделско здружение „Македонска Јагода“

Прочитај повеќе

Агро-Винка

Назив на организацијата Здружение на жени земјоделки „АГРО-ВИНКА“ Виница Адреса Ул.„ Ванчо Прќе“ бр.бб Виница пош.фах.2310 Одговорно лице Олга Стоименова Тел. 033/361-546 Мобилен тел. 078/390-153, 071/263-628, 070/840-051 e-mail на организацијата agrovinka@yahoo.co.uk Web страна на организацијата www.darija.com.mk Број на членови на организацијата 57- членови од урбани и рурални

Прочитај повеќе

Здружение за зелено општество „Гринер“

Назив на организацијата Здружение за зелено општество – ГРИНЕР Адреса Ул. Периша Савелиќ бр.15а, 1000 Скопје Одговорно лице Катерина Димеска, Претседател на ГРИНЕР Тел. Мобилен тел. 072 514 187 e-mail на организацијата greener.mk@gmail.com Број на членови на организацијата 8 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)

Прочитај повеќе

Сојуз на жени – Житоше

Назив на организацијата Здружение,СЖЖ,, Адреса Житоше 7507Лажани Одговорно лице Сабахета Мерсими Тел. Мобилен тел. 071663322 e-mail на организацијата szzit@freemail.com.mk Број на членови на организацијата Активни 20 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружението СЖЖ-Житоше работи на остварување на слободите и правата на граѓаните со посебен

Прочитај повеќе

Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – Гевгелија

Назив на организацијата Фондација за локален развој и развој на информатичка технологија – Гевгелија Адреса „Маршал Тито“ 60 1480, Гевгелија Одговорно лице Ристо Атанасовски Тел. 034 215 941 Мобилен тел. 078/ 327 091 e-mail на организацијата risto.atanasovski@gmail.com Број на членови на организацијата Фондацијата има четири основачи, но

Прочитај повеќе

Рурална иницијатива „РУИН“

Рурална иницијатива „РУИН“

Прочитај повеќе

Организација на жени „Цвет“

Организација на жени „Цвет“

Прочитај повеќе

СЕРАФИМ

СЕРАФИМ

Прочитај повеќе

Slow food – конвивиум шарпланинска Маврово-Ростуше

Slow food – конвивиум шарпланинска Маврово-Ростуше

Прочитај повеќе

Гласот на селото

Гласот на селото

Прочитај повеќе

Етно-Беба

http://etnoshop.com.mk/ Назив на организацијата ЕТНО БЕБА Адреса ул;Плоштад Нова Југославија локалитет Стар Мерак бр.11/ 1300 Куманово Одговорно лице МИТРОВСКИ МИРКО Тел. 031/413-210 Мобилен тел. 070/748-622/071/531-905 e-mail на организацијата etnoshopbeba@yahoo.com Број на членови на организацијата 14 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Етно Беба од Куманово

Прочитај повеќе

Центар за рурален развој „Проевце“

Центар за рурален развој „Проевце“

Прочитај повеќе

Мултимедијален центар „Карпино“

Мултимедијален центар „Карпино“

Прочитај повеќе

Еко-Шар

Назив на организацијата Здружение на производители на органски производи Еко-Шар Гостивар Адреса Никола Парапунов бр.7-3-14 Одговорно лице Рустем Иљази Тел. Мобилен тел. 075-216-051 e-mail на организацијата rustemgv@gmail.com Број на членови на организацијата 35-фармери Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружението е формирано на 02.11.2005 година

Прочитај повеќе

Организација на жени на Пехчево

Назив на организацијата ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ПЕХЧЕВО Адреса УЛ.Борис Кидрич бб Пехчево Одговорно лице Нада Симовска Тел. 033441174 Мобилен тел. 075 471 395 e-mail на организацијата oozpehcevo@yahoo.com na_da_si@yahoo.com Број на членови на организацијата 143 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Основни цели и задачи

Прочитај повеќе

Еколошко друштво „Брица“

Назив на организацијата Еколошко друштво Брица-Берово Адреса Ул. Моша Пијаде 42А, Берово Одговорно лице Реџовска Жаклина Тел. 033/471-314 Мобилен тел. e-mail на организацијата ed_brica@yahoo.com Web страна на организацијата Број на членови на организацијата 30 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Основни цели на здружението се

Прочитај повеќе

Малешевска пчела

Малешевска пчела

Прочитај повеќе

Свод

Свод

Прочитај повеќе

ЗУТРЗ Напредок

Назив на организацијата Здружение на угостители, туристички работници и занаетчии „Напредок“ Пехчево Адреса Ул. Ванчо Китанов бр 17 2326 Пехчево Одговорно лице Маре Стефанова Тел. 033/441-865 Мобилен тел. 071/373-326 e-mail на организацијата napredok@freemail.com.mk, zutrznapredok@yahoo.com Број на членови на организацијата 49 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и

Прочитај повеќе

Младински совет на Пехчево

Младински совет на Пехчево

Прочитај повеќе

Лешки

Лешки

Прочитај повеќе

НЗ „Приватни Шуми“

http://www.naps.com.mk/ Назив на организацијата Национално Здружение на Сопственици на Приватни Шуми Адреса ул:„Моша Пијаде“ бр:49, 2330, Берово Одговорно лице Дарко Скендерски Тел. 033-471-053 Мобилен тел. 070-381-549 e-mail на организацијата macprifor@yahoo.com Web страна на организацијата www.naps.com.mk Број на членови на организацијата 1600 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели

Прочитај повеќе

Центар за култура и информации „Равен“

Назив на организацијата Центар за култура и инфирмации „Равен“ Адреса Индустриска бб 2326 Пехчево Одговорно лице Маноил Стефановски Тел. 033/441-865 Мобилен тел. 070/686-233, 075/700-090 e-mail на организацијата ckiraven@yahoo.com Број на членови на организацијата 57 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Мисија на организацијатаЗаштита и презентација

Прочитај повеќе

Малешевска алтернатива

Назив на организацијата Здружение за алтернативен туризам „ Малешевска Алтернатива“ Адреса Ул. Јуриј Гагарин бр.30.2330.Берово Р. Македонија Одговорно лице Ковачовски Јован Тел. Мобилен тел. 071 680 910 e-mail на организацијата info@alternativa.org.mk Web страна на организацијата www.alternativa .org.mk Број на членови на организацијата 11 Кратко резиме на организацијата(визија,

Прочитај повеќе

Регионален центар за застапување – Делчево

http://www.rczdelcevo.org.mk/ Назив на организацијата Регионален центар за застапување Адреса Маршал Тито бб Одговорно лице Тони Стоименовски Тел. 078306655 Мобилен тел. 078306655 e-mail на организацијата rczdelcevo@gmail.com Web страна на организацијата www.rczdelcevo.org.mk Број на членови на организацијата 37 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружение на граѓани

Прочитај повеќе

Меѓународни можности на органски фарми – WWOOF

www.wwoof.org

Прочитај повеќе

Еколошко друштво “Солза”

Назив на организацијата Еколошко друштво „СОЛЗА“ – Пехчево Адреса Ул Борис Кидрич бб 2326 Пехчево Одговорно лице Павлина Тренчевска Тел. 033 442 061 Мобилен тел. 071 233 349 e-mail на организацијата palepeh@yahoo.com Број на членови на организацијата 60 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Следење

Прочитај повеќе

Организација на жени „Хоризонт“

Организација на жени „Хоризонт“

Прочитај повеќе

Центар за одржливост и напредна едукација

http://www.csae.mk/ Назив на организацијата Центар за одржливост и напредна едукација Адреса Арон Ароести 17, Битола Одговорно лице Гордана Мишевска Тел. 047 524 442 Мобилен тел. 070 700 237 e-mail на организацијата info@csae.mk Web страна на организацијата www.csae.mk Број на членови на организацијата 26 Кратко резиме на организацијата(визија,

Прочитај повеќе

Горица Преспа

Назив на организацијата ЗГ „ Горица Преспа “ Адреса С. Подмочани, Ресен Одговорно лице Јоне Ефтимовски Тел. Мобилен тел. 075/ 985 313 e-mail на организацијата goricaprespa@yahoo.com Број на членови на организацијата 15 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Заштита и промоција на културното наследтсво со

Прочитај повеќе

Регионална развојна агенција на Пелагонија – ПРЕДА

www.preda.org.mk Назив на организацијата Фондација РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА НА ПЕЛАГОНИЈА- ПРЕДА, Прилеп Адреса Иво Лола Рибар 5, 7500 Прилеп, П. Фах 174 Одговорно лице Милена Димитровска Тел. 047 221 580 ; Факс 047 203 818 Мобилен тел. 075 235 934 e-mail на организацијата Preda@preda.org.mk; director@preda.org.mk Web страна

Прочитај повеќе

Ансамбл за фолклор „Стив Наумов“

Ансамбл за фолклор „Стив Наумов“

Прочитај повеќе

Социо-економска кохезија и развој „СЕМАК“

Социо-економска кохезија и развој „СЕМАК“

Прочитај повеќе

Движење за околината „Молика“

http://nizepole.com/en/index.html Назив на организацијата Движење за околината МОЛИКА – ДОМ Битола Адреса Поштенски Фах 17, 7 000 Битола Одговорно лице Петар Андонов Тел. / Мобилен тел. 070 547-281 e-mail на организацијата molika@t-home.mk Број на членови на организацијата 40 активни членови во организацијата Кратко резиме на организацијата(визија, мисија,

Прочитај повеќе

Фондација за одржлив економски развој „ПРЕДА ПЛУС“

www.predaplus.eu Назив на организацијата Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА Плус Адреса Александар Македонски 32А 7500 Прилеп Одговорно лице Маријана Милевска Тел. 048 401581 Мобилен тел. 075 444345 e-mail на организацијата info@predaplus.eu web страна www.predaplus.eu Број на членови на организацијата 9 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели

Прочитај повеќе

Меѓународен центар за уметност и одржлив развој „Арт Поинт-Гумно“

www.artpoint-gumno.org.mk Назив на организацијата Здружение – Меѓународен центар за уметност и одржлив развој АРТ ПОИНТ – ГУМНО со седиште во с. Слоештица, Демир Хисар Адреса С. Слоештица, Демир Хисар Одговорно лице Ирена Андреевска Тел. 047/271 636 Мобилен тел. 071/33 47 99 e-mail на организацијата artpoint@t-home.mk Број на

Прочитај повеќе

Институт за развој на руралните заедници – ИРРЗА

Институт за развој на руралните заедници – ИРРЗА

Прочитај повеќе

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој – ЦеПроСАРД

http://www.ceprosard.org.mk/ Назив на организацијата Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЗГ .ЦеПроСАРД Адреса Ул “ Орце Николов” бр 172 Скопје Одговорно лице Претседател на ЗГ ЦеПроСАРД Петровска Светлана Тел. 02 3061391 Мобилен тел. 072 253004 e-mail на организацијата info@ceprosard.org.mk Број на членови на

Прочитај повеќе

Акција за рурален развој – АкРРа

Назив на организацијата ЗГ Акција за рурален развојАкРРа Адреса ул. Никола Парапунов 27-1/29 1000 Скопје Одговорно лице Александра Тодоровска Тел. 071 639 999 Мобилен тел. e-mail на организацијата zg.akrra@yahoo.com Број на членови на организацијата 7 Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружението на граѓани Акција

Прочитај повеќе

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook