Мрежата за рурален развој на Р. Македонија се претстави пред учесниците и посетителите на „Еко-фест“

Мрежата за рурален развој на Р. Македонија се претстави пред учесниците и посетителите на „Еко-фест“, настан кој беше дел од програмата на музичкиот фестивал „Аларм за природата“ кој се одржа од 25-27 Јуни 2010, во кампот Љубаништа, Охрид.

(Галерија)

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Мапа

Контакт


Адреса:

ул, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook