ТЕМАТСКИ ГРУПИ
ПРОЕКТЕН МЕХАНИЗАМ
ПРОЕКТИ НА МРР

Зачлени се во мрежата за рурален развој на Република Македонија

Зачлени се

РДН е член на

brdn
ELRAD
PREPARE

Партнери

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO

Мапа

Контакт


Адреса:

ѕл, "Коста Веселинов" бр. 3а,
1000 Скопје, Р. Македонија
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
инфо емаил: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook