Monday, October 24, 2016

Како да се намалат негативните ефекти од топлотниот стрес во сточарството?

Како да се намалат негативните ефекти од топлотниот стрес во сточарството?

Во согласност со препораките за употреба на адаптивни практики коишто беа презентирани во Студијата за адаптација на сточарството кон климатските ...

Повеќе

ПРЕПАРЕ Собирот 2016 и Генералното собрание се одржаа во Воскопоје, Албанија

ПРЕПАРЕ Собирот 2016 и Генералното собрание се одржаа во Воскопоје, Албанија

Оваа година, ПРЕПАРЕ Собирот се одржа во Воскопоје, Албанија во периодот од 13 до 16 септември. На овој четиридневен настан ...

Повеќе

Одржана обука во за развој на пчеларството во регионот на Виница и Богданци

Одржана обука во за развој на пчеларството во регионот на Виница и Богданци

На 2 и 3 јули, во Виница, во рамките на проектот „Биди пчелар!“  имплементиран од страна на организациите АГРО-ВИНКА од ...

Повеќе

Одржано првото Генерално собрание на ПРЕПАРЕ АИСБЛ

Одржано првото Генерално собрание на ПРЕПАРЕ АИСБЛ

На 11 јуни, во Брисел, ПРЕПАРЕ Партнерството за рурална Европа го одржа својот редовен состанок, а воедно и првото Генерално ...

Повеќе

Информирање на јавноста за болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата

Информирање на јавноста за болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата

Заради појавата на болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата, Мрежата за рурален развој на РМ, во рамки на проектот на УСАИД ...

Повеќе

Посета на ЕЛАРД во Македонија

Посета на ЕЛАРД во Македонија

На 26 и 27 мај, претседателот на Европската ЛЕАДЕР асоцијација за рурален развој – ЕЛАРД, г-ѓа Кристина Таметс, ја посети ...

Повеќе

Одржана Првата национална конференција за климатските промени и македонското земјоделство

Одржана Првата национална конференција за климатските промени и македонското земјоделство

На 31 март, во Струмица, со заедничка соработка на проектот „Институционална подршка на Федерацијата на фармерите на РМ“  We Effect ...

Повеќе

Запознавање со карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

Запознавање со карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

По првичните промоции на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Дојран и Штип, Мрежата за рурален развој започна да организира работилници за ...

Повеќе

ПРИРАЧНИК за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Во рамки на проектот „Воспоставување на бизниси во мултиетнички средини“, изготвен е прирaчник кој нуди информации за сите мерки на ...

Повеќе

LEADER Пристап
Културно наследство

Економско Зајакнување на Жената
Земјоделство и Шумарство

Животна средина
Претприемништво

Диверсификација во Руралните Средини