Saturday, September 24, 2016

Одржана обука во за развој на пчеларството во регионот на Виница и Богданци

Одржана обука во за развој на пчеларството во регионот на Виница и Богданци

На 2 и 3 јули, во Виница, во рамките на проектот „Биди пчелар!“  имплементиран од страна на организациите АГРО-ВИНКА од ...

Повеќе

Одржано првото Генерално собрание на ПРЕПАРЕ АИСБЛ

Одржано првото Генерално собрание на ПРЕПАРЕ АИСБЛ

На 11 јуни, во Брисел, ПРЕПАРЕ Партнерството за рурална Европа го одржа својот редовен состанок, а воедно и првото Генерално ...

Повеќе

Информирање на јавноста за болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата

Информирање на јавноста за болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата

Заради појавата на болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата, Мрежата за рурален развој на РМ, во рамки на проектот на УСАИД ...

Повеќе

Посета на ЕЛАРД во Македонија

Посета на ЕЛАРД во Македонија

На 26 и 27 мај, претседателот на Европската ЛЕАДЕР асоцијација за рурален развој – ЕЛАРД, г-ѓа Кристина Таметс, ја посети ...

Повеќе

Одржана Првата национална конференција за климатските промени и македонското земјоделство

Одржана Првата национална конференција за климатските промени и македонското земјоделство

На 31 март, во Струмица, со заедничка соработка на проектот „Институционална подршка на Федерацијата на фармерите на РМ“  We Effect ...

Повеќе

Запознавање со карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

Запознавање со карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

По првичните промоции на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Дојран и Штип, Мрежата за рурален развој започна да организира работилници за ...

Повеќе

ПРИРАЧНИК за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

ПРИРАЧНИК за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Во рамки на проектот „Воспоставување на бизниси во мултиетнички средини“, изготвен е прирaчник кој нуди информации за сите мерки на ...

Повеќе

Промоција на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во источниот плански регион на Р. Македонија

Промоција на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во источниот плански регион на Р. Македонија

На 22 февруари, во Штип, беше промовиран ЕУ ЛЕАДЕР пристапот, пред повеќе од 30 претставници на локалната самоуправа, граѓанскиот и ...

Повеќе

Промоција на EU LEADER пристапот во југоисточниот плански регион на Р. Македонија

Промоција на EU LEADER пристапот во југоисточниот плански регион на Р. Македонија

На 18 февруари, во хотелот Романтик, Дојран, Мрежата за рурален развој (МРР на РМ) заедно со Центарот за развој на ...

Повеќе

LEADER Пристап
Културно наследство

Економско Зајакнување на Жената
Земјоделство и Шумарство

Животна средина
Претприемништво

Диверсификација во Руралните Средини